obuka pasa

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Home Dresura Osnovna dresura uz upotrebu teletakta

3 Osnovna dresura uz upotrebu teletakta

Osnovna dresura uz upotrebu teletakta
Pravilna upotreba ovog proizvoda učiniće jednostavnijim proces učenja vašem psu, a vama olakšati sam tok treninga. Uz pomoć ovog priručnika učinićete da pas sa izuzetnim entuzijazmom savlada osnovne komande poslušnosti (dodji, sedi, pored i mesto), a takodje i pomoći mu da nauči da prevazidje negativne navike kao što su nekontrolisano jurenje za neželjenim objektima (kola, itd), destruktivno griženje i skakanje.Učeći svog ljubimca da razvije pozitivne navike postavljate temelj za napredniju obuku u kasnijem periodu.
UVOD:DVA NAČINA UPOTREBE TELETAKTA:
Teletakt možete upotrebljavati na dva načina. Možete ga koristiti kako bi pojačali komande tipa ’’ dodji ’’ i ’’ pored’’, a takodje ga možete koristiti i kako biste zaustavili negativne navike kao što su nekontrolisano kopanje i skakanje. Ovaj priručnik ce vam dati potrebne instrukcije za obe vrste obuke.To što pas razume odredjenu komandu ne znači automatski i da razume upotrebu teletakta. Postepeno upoznavanje sa ovim aparatom omogućiće mu da poveže svoju neposlušnost u izvršavanju komandi sa korekcijom koju prima, te će na taj način biti izbegnuta konfuzija kod psa.
SPREČAVANJE STVARANJA ZAVISNOSTI OD TELETAKTA:
Pas kod koga se razvila zavisnost od ovog aparata veruje da ukoliko ne nosi teletakt ogrlicu ima potpunu slobodu da ignoriše date komande. Ukoliko vas pas postane zavistan na ovaj način, aparat će biti manje koristan u programu obuke koju primenjujete i izgubiće na svojoj potpunoj funkcionalnosti.
KAKO POMOĆI PSU DA NE RAZVIJE ZAVISNOST OD UPOTREBE TELETAKTA:
Kada počnete da radite na odredjenim komandama, ne dozvolite da prerano počnete da ih praktikujete bez upotrebe aparata. Svi psi imaju svoje trenutke zaboravnosti nakon što su savladali odredjenu komandu. Budite u pripravnosti da potsetite ’’zaboravnog’’ psa. U suprotnom možete ga napraviti zavisnim ukoliko budete radili na komandama bez ogrlice pre nego sto njegova poslusnost ne predje u naviku. Ne pravite greške u treningu tako što ćete skidati ogrlicu u sred rada kako biste videli da li će pas odraditi odredjenje komande bez nje. To je jedan od sigurnih načina da stvorite psa zavisnog od ogrlice, jer ćete mu omogućiti da uporedi rezultate. Dobro je zadržati ogrlicu na psu prilikom rada u trajanju od 30 dana nakon njene poslednje upotrebe, odnosno nakon onog momenta kada ste za odredjenu komandu zadnji put morali da pritisnete dugme. To se takodje odnosi i na ispravljanje neželjenih navika. Važno je da imate na umu da postavljena pravila važe u svakoj situaciji u kojoj ćete možda imati potrebu da istrajete na komandi, a ne samo u toku trajanja treninga.
UKOLIKO KORISTITE OGRLICU ZA ISPRAVLJANJE NEGATIVNIH NAVIKA...
 1. Dozvolite psu da se navikne na nošenje ogrlice i da vidi odašiljač u vasim rukama nekoliko dana pre njegove prve upotrebe.
 2. Ogrlicu stavljajte uvek najmanje 30 minuta pre stimulacije. Ne koristite je odmah nakon što ste je stavili psu, jer će u suprotnom on to povezati sa stimulacijom koja je usledila.
 3. Stavljajte ogrlicu psu odredjen broj puta bez upotrebe, kako bi se izbeglo pridavanje značaja samom nošenju ogrlice. Vi želite da pas ne bude svestan da je ogrlica povezana sa korekcijom koju prima.
Imajte na umu da su psi veoma senzitivni, te da će primetiti i naj sitniji detalj u našem ponašanju. Stoga kada stavljate ogrlicu psu u raznim prilikama uvek koristite istu intonaciju i iste pokrete koliko je to moguće. Takodje, pas može postati zavistan i od odašiljača na isti način kao i od ogrlice, te ga povremeno nosite i držite u rukama bez praktične upotrebe. Neki psi koji su u prošlosti bili dovedeni u konfuziju pogrešnom upotrebom teletakta mogu delovati sputano nosenjem ogrlice. Takodje mogu pokazivati nedostatak želje da napuste blizinu vlasnika čak iako nikad nisu stimulisani na taj način. Kako biste bili sigurni da se vaš pas neće osećati na taj način dok nosi svoju ogrlicu koristite pravilnu proceduru u upoznavanju sa ogrlicom i u samom treningu.
NE DRŽITE OGRLICU NA PSU SVO VREME:
Ogrlica nebi trebalo da se nalazi na psu duže od 10 sati. Neprestano nošenje može izazvati iritaciju kože. Proveravajte vrat svog psa redovno; koža nekih pasa je senzitivnija i više sklona iritacijama. Ukoliko dodje do iritacije, uklonite ogrlicu sa psa dok se problem ne povuče.
SAVETI VEZANI ZA IZBOR INTENZITETA:Pravilan izbor intenziteta aparata u treningu psa uglavnom je onaj koji će ga motivisati, a ne šokirati. Psi kao i ljudi imaju individualne nivoe osetljivosti koji ne zavise od njegove veličine, starosti ili rase. Stoga je mudro testirati psa kako bi se našao ispravan nivo intenziteta pre početka treninga. VAŽNO: Za najbolje rezultate prilikom odredjivanja osetljivosti vašeg psa koristite produženu stimulaciju i počnite od naj manjeg nivoa snage. POSTAVLJANJE NAJ NIŽEG INTENZITETA NA VAŠOJ TELETAKT OGRLICI: Kako biste izveli test osetljivosti, neophodno je da počnete sa naj nižim nivoom intenziteta. Prilikom testiranja senzitivnosti pas ne treba da bude ometan bilo kakvim nadražajem i takodje ne treba mu se davati bilo kakva komanda prilikom pritiska na dugme. Ukoliko ga nesto ometa u tom trenutku, necete biti u prilici da pravilno odredite njegovu reakciju na blagu stimulaciju. TEST PROCEDURA: Nakon sto ste postavili aparat na naj niži nivo sačekajte momenat kad vaš pas ne obraća pažnju na vas i na okolinu. Tada pritisnite dugme za produženu stimulaciju naj nižeg nivoa intenziteta. Pratite ponašanje psa. Ukoliko je podigao uši, ili brzo pomerio glavu ponekad sa čudnim izrazom,osvrće se ili cikne to znači da je pas osetio stimulaciju i da ga ona nije šokirala. Ukoliko reakcije nema, podignite nivo intenziteta za jedan stepen i ponovite test. Nastavite da radite na ovaj način sve dok ne nadjete onaj intenzitet na koji vaš pas reaguje na gore opisan način. Ukoliko pas preterano reaguje (visonim glasom) prilikom pritiska na dugme, ili počne da se ponaša zabrinuto da beži da se sklanja, to znači da ste naj vreovatnije izabrali previse visok nivo. KADA POJAČATI, ODNOSNO SMANJITI INTENZITET: Treba imati na umu da razliciti tipovi treninga zahtevaju drugačije nivoe intenziteta.Možda ćete imati potrebu da pojačate stimulaciju prilikom rada kada:
 1. Pas ne reaguje na ispravku, osobito u slucajevima spoljnih ometajućih nadražaja.
 2. Kada koristite dugme za pojedinačnu stimulaciju umesto kontinuirane u većini slučajeva tokom treninga.
 3. Kada koristite aparat kako biste zaustavili psa prilikom jurenja za neželjenim objektom.
Slucajevi u kojima ćete naj verovatnije imati potrebu da smanjite intenzitet tokom treninga su:
 1. Ukoliko vam se učini da pas preterano reaguje ili iskazuje strah tokom stimulacije.
 2. Pristupate korekciji kada pas nije preterano udaljen od vas, naročito kada nije izložen ometajućim faktorima ili preterano uzbudjen.
Kada pas neprestano pojačano reaguje na stimulaciju (glasom) tokom stimulacije.
ZAUSTAVITE NEŽELJENO PONAŠANJE
OPŠTI SAVETI KAKO DA ZAUSTAVITE NEŽELJENO PONAŠANJE I KORIGUJETE LOŠE NAVIKE:
Ovo su neki od pokazatelja koje treba imati na umu kada koristite aparat u korigovanju loših navika kod psa.
 1. Upornost i pravilan odabir momenta čine ključ uspeha.Pritisnite dugme za korekciju onog trenutka kada pas učini grešku. Na taj način postižete da pas poveže kako je korekcija izazvana njegovim odredjenim ponašanjem u tom trenutku. On to svakako ne može ukoliko korekcija stiže prekasno ili prerano.
 2. Trudite se da delujete nezainteresovano prilikom rada koliko god je to moguće. Želećete da pas poveže korekciju sa svojim trenutnim ponašanjem, stoga je najbolje ne obraćati mu se u trenutcima stimulacije.
 3. Koristite produženu ili pojedinačnu stimulaciju. U većini problema pojedinačna stimulacija čini naj bolji izbor, mada će upotreba produžene stimulacije biti takodje funkcionalna. Prilikom korigovanja psa u situacijama kada trći za neželjenim objektima i prilikom kontrole intenzivnog lajanja, kontinuirana stimulacija je poželjniji izbor.
 4. Imajte na umu da je odredjena loša ponašanja lakše prevenirati nego ispravljati.Možda ste u prilici da uklonite odredjene izazove i na taj način rešite aktuelni problem. Na primer, ukoliko pas krade otpatke, jednostavnije je izmestiti ih na mesto gde im on neće imati pristup.
 5. Osnovna obuka poslušnosti može u mnogome pomoći psu sa problemom u ponašanju. Trening osnovne poslušnosti (pored, sedi, mesto, stoj, dodji, itd.) uči vaseg psa da vas vise poštuje. Sa druge strane to takodje uči i vas kako da komunicirate sa svojim psom na efektivniji način.
Takodje, mnoga problematicna ponašanja kod psa proističu iz njegove preterane energije i nase nemogućnosti da mu omogućimo da je se oslobodi. Redovan rad na vežbama poslušnosti u trajanju od 20 minuta dnevno zaposlice vašeg psa i pružiti mu priliku da se oslobodi te nagomilane energije; na taj način učinićete ga mnogo smirenijim i staloženijim pratiocem.
SKAKANJE:
Psi skaču zato sto ih to vodi ka nečemu što vole – pažnji. Skakanje je nešto što može biti teško izlečivo ukoliko ljudi u okruženju nisu dosledni u pridržavanju pravila. Korigovanje psa u skakanju neće rešiti problem ukoliko drugi članovi porodice ili gosti pružaju nagradu psu za skakanje u vidu željene pažnje. Trening poslušnosti je ovde od velike pomoći kod pasa kod kojih je ovaj problem izražen. Na taj način u trenutku kada pas pokaže želju za skakanjem samo treba izvršiti zamenu upotrebom komande ’’sedi’’. Tek nakon uspešno izvršene komande psa treba nagraditi i pružiti mu željenu pažnju. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJANJE SKAKANJA KOD PASA: Podesite intenzitet na željeni nivo o kom je već ranije bilo reči. Dovedite psa u situaciju koja će ga navesti da skoči. Onog trenutka kada to bude i učinio, pritisnite dugme za stimulaciju. Vaša namera je da pas poveže sam čin skakanja sa nečim što ne donosi zadovoljstvo. Ponavljajte ovaj proces svaki put kad pas skoči, sve do momenta dok ne prestane sa tom vrstom pokušaja. Ponavljajte ovo sa drugim ljudima i pod drugačijim okolnostima. Obratite pažnju na to da se psu ne pruži mogućnost da skače bez stimulacije sve dok ne prodje 3 dana bez pokušaja da učini isto, a da bude u prilici da može. Ako nakon nekoliko korekcija pas ne obraća ni najmanju pažnju na ispravku, podignite nivo intenzitetaza jedan stepen. Budite obazrivi da ne podignete intenzitet preterano ili prebrzo, jer to može rezultovati da pas počne da se plaši osobe na koju je skočio. Isti metod možete koristiti da biste zaustavili psa u preskakanju neželjenih barijera (ograde i odredjeni delovi pokućstva, itd.). SKAKANJE – SUMIRANO:
 • Koristite unapred odredjen nivo snage.
 • Isprovocirajte psa na skok.
 • Kada skoči istog trenutka pritisnite dugme za stimulaciju. Pravilan odabir momenta je od izuzetne važnosti.
 • Podignite nivo intenziteta ukoliko pas ne pokaže reakciju nakon nekoliko korekcija.
 • Ponovite proces na različitim mestima i sa različitim ljudima.
 • Ne dozvolite psu šansu da skoči bez stimulacije sve dok ne prodju 3 dana bez pokušaja da učini isto.
 • Koristite isti metod u korigovanju preskakanja barijera.
KOPANJE:
Rešenje ovog problema predstavlja izazov, pošto psi uglavnom kopaju kada su sami, kada im je dosadno i kada nema nikog u blizini. Kada ste kod kuće i obraćate pažnju na svog psa, verovatno ga nećete videti da kopa. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJANJE KOPANJA: Podesite inenzitet kao što je već bilo reči. Ostavite psa samog na mestu koje će ga isprovocirati da kopa. Posmatrajte ga, ali mu nemojte to davati do znanja. Neka vas ne vidi. U trenutku kada počne sa kopanjem momentalno pritisnite dugme za korekciju. Ukoliko pas ne reaguje, podignite nivo intenziteta za jedan stepen. Kako biste izlečili ’’kopača’’ od te nezgodne navike morate ga uhvatiti na samom početku akcije svaki put. Očekujte da ćete provesti nekoliko dana pažljivo posmatrajući njegovo ponašanje. Ti dani ne moraju biti povezani, ali kad niste u prilici da ga držite na oku nemojte da ga ostavljate samog na mestu pogodnom za kopanje. Kontinuirano pratite psa 3 dana u prostoru u kom ima šanse da počne sa kopanjem. Ukoliko pas u roku od tri dana od poslednje stimulacije ne ispolji želju za tom radnjom, možete smatrati da ste završili sa treningom ovog tipa. Medjutim, budite pripravni da ponovite proces ukoliko pas ponovo počne sa kopanjem. KOPANJE – SUMIRANO:
 • Koristite unapred odredjen nivo snage.
 • Ostavite psa u prostoru u kome je veoma verovatno da će otpočeti sa kopanjem i posmatrajte ga bez njegovog znanja.
 • Pritisnite dugme za stimulaciju onog trenutka kad pas počne sa kopanjem.
 • Ukoliko pas ignorise stimulaciju, podignite intenzitet za jedan nivo snage.
 • Nastavite sa ovim procesom sve dok ne prodje 3 dana od njegovog poslednjeg pokušaja da kopa.
Tokom perioda ispravke ne dozvolite psu priliku da kopa ukoliko niste u mogućnosti da ga stimulišete.
JURENJE ZA NEŽELJENIM OBJEKTIMA:
Pas nikada neće trćiti za nečim sto mu izaziva neprijatnost. Imajući to u vidu, ovaj aparat možete na efektivan način koristiti kako biste kod psa izazvali snažan osećaj nezadovoljstva prilikom jurenja za neželjenim objektima. Ipak, ova vrsta treniga će ga generalno obeshrabriti u jurenju samo odredjenih objekata, odnosno onih u čiju svrhu je upotrebljen. Na primer, ste praktikovali korekciju protiv jurenja za automobilima, to ga neće odvratiti od jurenja mačaka. Da biste postigli potpun rezultat psa morate korigovati za svaku pojedinačnu stvar za kojom ne želite da trći. Ukoliko je vaš pas već izgradio naviku da trći za neželjenim objektima, prekidanje sa njom može biti teško. Morate biti izuzetno dosledni u korigovanju svakog pokušaja, jednom kada otpočnete sa ovom vrstom treninga. Verovatno ćete proceduru morati da ponovite mnogo puta pre nego što psa uverite da je proganjanje uvek neprijatno. Instinkt gonjenja je veoma snažan kod pojedinih pasa te će se kod njih ova potreba verovatno ponovo javljati. U tom slučaju, nastavak na stimulaciju je preporučljiv. U radu na ovom treningu potrebno je primeniti veći intenzitet snage kako bi se zaustavio pas koji je krenuo u gonjenje, nego pri ostalim korekcijama u ponašanju. Razlog tome je što je pas veoma uzbudjen kada se nalazi u stanju vatrenog gonjenja. Imajte takodje na umu da će pas biti veoma iznenadjen stimulacije, te nećete moći da pretpostavite u kom pravcu će otići nakon odustajanja od potere. Stoga, ovakva vrsta treninga zahteva obazrivost i pažnju. Nemojte ovakvu vrstu rada da planirate na mestima gde bi ga mogao udariti automobil, ili gde bi bio u opasnosti od nekih drugih uzročnika povreda. Ukoliko ste već radili na komandi – dodji - uz pomoć ovog aparata, on ce imati tendenciju da se vrati ka vama kada budete upotrebili dugme za korekciju prilikom gonjenja. Stoga, preporučljivo je prvo posvetiti odredjeno vreme na radu na komandi – dodji – uz upotrebu ovog aparata, pre nego što se predje na ispravljanje ovog problematičnog ponašanja.VEOMA VAŽNO:Obratite veliku pažnju kako biste uz upotrebu ogrlice pojačali komandu – dodji - (pored ili k nozi) u uslovima jakih ometenja i nadražaja, posebno onih koji ohrabruju psa da napusti područje treninga. Pružite mu mnostvo prilika da nauči da prilaženje vama ujedno znači i prestanak korektivne stimulacije. Imajte na umu da su psi u gonjenju veoma brzi. Verovatno će trebati vremena dok odustanu od gonjenja. Ne dozvolite da udjete u situaciju da vam pas uhvati ono što je progonio pre nego što registruje korekciju. PODEŠAVANJE NIVOA SNAGE ZA ZAUSTAVLJANJE PROGANJANJA: Odaberite za jedan nivo jači intenzitet aparata od onog koji inače upotrebljavate. (Ukoliko obuku sprovodite unutar kuće, to verovatno neće biti potrebno, već zadržite ranije odredjen nivo snage). Neki psi su jako uzbzdjeni prilikom gonjenja da bi osetili niži nivo snage. Ukoliko primetite da pas ignorise korekciju nakon prve primene, pojačajte nivo intenziteta za jedan stepen. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJANJE JURENJA: Dovedite do situacije u kojoj znate da će vaš pas preći u gonjenje. Onog trenutka kada bude krenuo u poteru pritisnite dugme za stimulaciju. Držite ga pritisnuto sve dok pas ne odustane od potere. Imajte na umu da je vaše dugme za kontinuiranu stimulaciju aktivno 8 sekundi. Ukoliko pas nije odustao od potere nakon nekoliko sekundi, pustite dugme na jedan sekund i nakon toga ga ponovo pritisnite, kako ne bi došlo do prestanka stimulacije nakon 8 sekundi. Na taj način pritiskajte i puštajte dugme za stimulaciju sve dok pas ne odustane od potere. JURENJE – SUMIRANO:
 • Obučite psa na komandu – dodji – uz pomoć aparata pre nego što krenete da radite na ispravci gonjenja.
 • Počnite sa jednim stepenom intenziteta više od već ranije odredjenog.
 • Odaberite sigurno i bezbedno područje za rad u kome ćete isprovocirati situaciju u kojoj će pas krenuti u gonjenje; budite spremni da upotrebite korekciju u ispravnom trenutku.
 • Kada pas krene u gonjenje, pritisnte i držite dugme za kontinuiranu stimulaciju sve dok pas ne odustane od potere.
 • Ukoliko pas ne prekine sa poterom nakon nekoliko sekundi, otpustiti i pritisnuti ponovo dugme za kontinuirenu stimulaciju.
 • Ukoliko pas ne reaguje na stimulaciju, pojačajte nivo intenziteta ponovo.
 • Ponovite obuku na različitim lokacijama.
Tokom perioda obuke, ne dozvolite psu šansu za gonjenjem ukoliko ne možete da ga stimulišete istog trenutka.
GRIŽENJENEDOZVOLJENIH PREDMETA
Griženje je prirodno za psa i on u tome uživa. Pre nego što počnete sa obukom svog psa da ne grize nedozvoljene predmete dajte mu igračke koje može slobodno da grize. Ohrabrite ga da grize te igračke, naročito pošto ste ga stimulisali u griženju nedozvoljenog predmeta. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJENJE GRIŽENJA NEDOZVOLJENIH PREDMETAPodesite intenzitet na jačinu koju ste izabrali za svog psa u poglavlju 'Biranje intenziteta'. Ostavite psa na domak predmeta koje bi želeo da žvaće ali mu to nije dozvoljeno. Posmatrajte ga, po mogućnosti tako da on to ne zna. Ako u tom prostoru ima drugih ljudi oni bi trebalo da ignorišu psa i pre i posle stimulacije. Čim pas počne da žvaće nešto što ne sme, pritisnite dugme za stimulaciju. Ako pas ne reaguje na korekciju, pojačajte intenzitet za jedan nivo. Za vreme obuke postarajte se da pas nema priliku da grize nedozvoljene predmete ukoliko vi niste tu da ga stimulišete teletaktom. Kada niste u mogućnosti da ga kontrolišete, zatvorite ga u prostor gde će mu biti dostupne samo njegove igračke za griženje. Pratite ponašanje psa tri dana nakon poslednje stimulacije. U tom periodu budite uvek spremni da ga stimulišete ako pokuša da grize predmet koji nije dozvoljen. Ukoliko pas u ta tri dana ne počne da grize predmete koji mu nisu dozvoljeni, možete smatrati da je obuka vezana za ovaj problem završena. Budite spremni da ponovite obuku ukoliko griženje opet počne. Griženje nedozvoljenih predmeta – sumirano
 1. Zainteresujte psa za igračke za žvakanje pre nego što počnete sa korekcijom griženja nedozvoljenih predmeta.
 2. Koristite prethodno utvrđeni nivo intenziteta.
 3. Ostavite psa blizu predmeta koje želi da grize a to ne sme i posmatrajte ga.
 4. Čim pas počne da grize , pritisnite dugme.
 5. Ako pas ignoriše stimulaciju pojačajte intenzitet za jedan stepen.
 6. Ustrajte na obuci sve dok pas tri dana ne grize nedozvoljene predmete.
 7. Za vreme obuke psa ne ostavljajte u situaciji da može da grize nedozvoljene predmete a da ga ne ispravite teletaktom.
 8. ponudite psu da grize svoje igračke nakon što ste ga ispravili dok je grizao nedozvoljene predmete.
SKAKANJE NA NAMEŠTAJ
Sledite istu proceduru kao kod sprecavanja kopanja. Psa treba ostaviti samog u prostoru gde se nalazi nameštaj na koji ne sme da skače. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJENJE SKAKANJA NA NAMEŠTAJSledite istu proceduru kao kod sprecavanja kopanja. Onog trenutka kada pas krene da se penje pritisnite dugme za stimulaciju. Ako pas ne odreaguje na tu stimulaciju pritisnite i otpustite dugme nekoliko puta. Ako i dalje ne reaguje posle ponovljene stimulacije, povećajte intenzitete za jedan nivo. Skakanje na nameštaj – sumirano
 1. Upotrebite prethodno određen nivo intenziteta.
 2. Ostavite psa u prostoru u kom se nalazi nameštaj na koji voli da se penje i posmatrajte ga a da on to ne zna.
 3. Pritisnite dugme za stimulaciju onog trenutka kada pas počne da se penje na nameštaj. Ako ne reaguje odmah pritisnite i otpustite dugme nekoliko puta.
 4. Ako pas ne reaguje na stimulaciju, povećajte intenzitete za jedan nivo.
 5. Nastavite sa obukom dok ne prođu tri uzastopna dana a da pas ne pokuša da se popne na nameštaj.
 6. U toku obuke ne dozvolite da se pas penje na nameštaj a da vi niste tu da izvršite korekciju.
JEDENJE NEŽELJENE HRANE
Teletakt možete koristiti da odviknete psa od toga da jede stvari koje ne sme. Koristeći teletakt možete lako naučiti psa da ne krade hranu, ne uzima hranu iz đubreta i ne jede životinjski izmet jer mu to iskustvo možete učiniti neprijatnim. PLAN OBUKE ZA ZAUSTAVLJENJE JEDENJA NEŽELJENE HRANESledite istu proceduru kao kod zaustavljanja kopanja. Čim pas njuškom dotakne nedozvoljenu hranu, pritisnite dugme za stimulaciju. Ako pas ne odreaguje na tu stimulaciju pritisnite i otpustite dugme nekoliko puta. Ako i dalje ne reaguje posle ponovljene stimulacije, povećajte intenzitete za jedan nivo. Jedenje neželjene hrane – sumirano
 1. Upotrebite prethodno određen nivo intenziteta.
 2. Ostavite psa u prostoru u kom se nalazi nedozvoljena hrana i posmatrajte ga a da on to ne zna.
 3. Pritisnite dugme za stimulaciju onog trenutka kada pas dodirne hranu njuškom. Ako ne reaguje odmah pritisnite i otpustite dugme nekoliko puta.
 4. Ako pas ne reaguje na stimulaciju, povećajte intenzitete za jedan nivo.
 5. Nastavite sa obukom dok ne prođu tri uzastopna dana a da pas ne pokuša da jede neželjenu hranu.
 6. U toku obuke ne dozvolite da pas dođe u priliku da može da jede nedozvoljenu hranu a da vi niste tu da izvršite korekciju.
KONTROLA LAJANJA
Psi laju jer im je to instinkt. Neki psi počinju da laju bezmalo bez razmišljanja tako da nije realno očekivati od psa da nikada ne laje. Međutim možete ga naučiti da bude tih na komandu ili da ne laje u određenim sizuacijama. Možete upotrebiti teletakt da biste ograničili lajanje tako što ćete obučiti psa da prestane da laje kada čuje komandu: 'Tišina!' ili neku drugu komandnu reč koju vi izaberete. PLAN OBUKE ZA KONTROLU LAJANJAPodesite intenzitet na jačinu koju ste izabrali za svog psa u poglavlju 'Biranje intenziteta'.Stavite psa u situaciju u kojoj obično laje. Kada počne da laje naredite mu da prestane strogim glasom i pritisnite dugme za kontinuiranu stimulaciju. Otpustite ga trenutak kasnije. Ponavljajte ovo nekoliko puta dok pas ne prestane da laje kada čuje komandu. Ovu proceduru ponavljajte različitim danima. Ako je to moguće pronađite različite situacije koje navode psa na lajanje. Ponekad nemojte davati komandu za prestanak već dozvolite psu da laje. Nemojte vršiti stimulaciju svaki put kada pas laje. U ovoj fazi obuke vršite stimulaciju onda kada ste dali komandu za prestanak. Ako do kraja vaše druge seanse obuke pas ne prestane da laje kada pritisnete dugme, podesite intenzitete na sledeći nivo. Ponovite celu proceduru. Posle nedelju dana obuke ne pritiskajte dugme neposredno pošto ste izrekli komandu. Sačekajte da vidite da li će pas reagovati na komandu. Ako on nastavi da laje posle prve komande ponovite reč i pritisnite dugma za stimulaciju.
NUM’AXES UREĐAJI ZA KONTROLU LAJANJA
Ove sprave su još jedan način za kontrolu i sprećavanje lajanja. Ona automatski emituje blagu stimulaciju kada pas zalaje. Pas se oseća nelagodno i taj osećaj povezuje sa lajanjem. Tako nauči i da spreči taj osećaj time što neće lajati. Kada pas nosi ovu spravu nije potrebno da ste vi lično uključeni u korekciju. Pas sam uzrokuje korekciju time što laje. Ta stalna uzročno posledična veza će ga naučiti da ne laje kada nosi tu spravu. Neki psi laju u sklopu svoje funkcije psa čuvara ili lovačkog psa. Za ove pse je bolje upotrebiti teletakt pri obuci kontrole lajanja, kako je to objašnjeno na strani 9, nego ovi uređaji. Kontrola lajanja – sumirano
 1. Upotrebite prethodno određen nivo intenziteta.
 2. Dovedite psa u situaciju u kojoj laje.
 3. Recite. 'Tišina!' i pritisnite dugme za stimulaciju. Otpustite ga trenutak kasnije.
 4. Ponovite ovo nekoliko puta tokom prve seanse.
 5. Ponavljajte proceduru nedelju dana pri različitim povodima za lajanje. Ne korigujte baš svako lajanje.
 6. Ako pas ne reaguje posle dve seanse povećajte intenzitet za jedan nivo.
 7. Posle nedelju dana obuke ne pritiskajte dugme kada izgovorite komandu. Pritisnite dugme samo onda ako morate ponoviti komandu.
AGRESIVNOST
Pas je agresivan iz više razloga. To mogu uzrokovati razni faktori kao što su: želja da iskaže dominantnost u grupi, strašljivost, naučeno ponašanje, fizički problemi. U nekim slučajevima agresivnost se može uspešno korigovati teletaktotom dok je u drugim korišćenje teletakta neodgovarajuće i neće biti uspešno. Pošto su razlozi za ispoljavanje agresivnosti toliko različiti, predlažemo vam da konsultujete profesionalnog trenera ili psihologa za životinje koji imaju više iskustva sa agresivnim psima. Ne preporučujemo vam da koristite teletakt za korekciju agresivnosti ako se prethodno niste konsultovali sa profesionalnim trenerom.
PROGRAM ZA POSLUŠNOST
Ovaj deo brošure sa uputstvima tiče se programa za obuku pasa da slušaju komande. Ovde ćemo obraditi komande. 'Dođi', 'Sedi', 'Pored' i 'Lezi'. Upotreba teletakta za rešavanje problema obrađena je napred.
KAKAV PROGRAM TREBA KORISTITI
Postoje mnogobrojni uspešni programi. Program koji mi iznosimo je samo jedna od metoda koje možete koristiti za obuku svog psa. Izabrali smo određene metode koje ćemo ovde predstaviti ali ne želimo da tvrdimo da su drugi programi i drugačije metode pogrešni.
KAKO PSI UČE
Evo nekoliko osnovnih smernica za upotrebu teletakta za rad na komandama poslušnosti. Sledite uvodnu proceduru za svaku komandu. Nemojte unapred pretpostavljati da će vaš pas razumeti da je korekcija teletaktom povezana sa komandom. Stimulans ga u početku može zbuniti čak i ako mu je komanda poznata. Ne počinjite sa korekcijom koristeći visok intenzitet. Koristite prvi nivo na koji vaš pas odreaguje prilikom ponavljanja. Ne počinjite sa intenzitetom koji uznemiruje vašeg psa ili uzrokuje glasnu reakciju. Intenzitet teletakta može se prilagoditi za široki dijapazon rasa i temperamenata. Poglavlje: 'Saveti vezani za izbor intenziteta' na strani 3 će vam pomoći da izaberete nivo za početak obuke. Ne počinjite sa obukom ako je oko vas previše ometajućih nadražaja. Pri prvim seansama sve mora biti jednostavno. Pas ne može da uči ako se oko njega dešava mnoštvo stvari. Dodatne stimulanse možete uključiti kasnije kada želite da obučite psa da sluša u svakoj prilici. Ako koristite komandu van kontrolisane atmosfere pre nego što je pas naučio da sluša može se desiti da rezultati izostanu jer će pas biti zbunjen. Okolne ometajuće nadražaje koji mogu da mu odvuku pažnju uvodite postepeno. Zbunjeni pas može povezati stimulaciju sa nekim okolnim ometajućim nadražajem a ne sa time što nije poslušao komandu. Postepeno povećavajte prisustvo ometajućih nadražaja u okolini tako da je on uvek uspešan. Nemojte koristiti ometajuće nadražaje koji psa mogu uplašiti. Možda će vam trebati veći intenzitet stimulacije kada u okolini ima ometajuće nadražaje koji psu odvlače pažnju. To je uobičajno kod većine pasa. Ne plašite se da povećate intenzitet da biste naveli svog psa da sluša vaše naredbe čak i kad mu druge stvari zaokupljaju pažnju. Nemojte uporno koristiti nivo stimulacije koji pas prosto ignoriše. Kombinujte komande. Neke komande, kao 'Dođi' i 'Pored', zahtevaju da se pas kreće dok druge, kao 'Sedi' i 'Lezi', zahtevaju da ostane na mestu. Pas koji je istreniran da sluša jedan od ta dva tipa komandi ponašaće se na isti način čak i kada dobije komandu drugog tipa. To ne znači da vas ne sluša. On se, naprotiv, jako trudi. Zato morate davati komande za mirovanje i komande za kretanje naizmenično. Počnite, recimo, sa komandom koja uključuje kretanje i vežbajte u nekoliko seansi a zatim pređite na komandu koja zahteva mirovanje. Ili možete to raditi obrnutim redom. Seanse moraju biti kratke i razbijene na manje zadatke. Psi uče u malim koracima i imaju kratku koncentraciju kada je u pitanju formalna obuka. Postarajte se da pas uspe u obuci. Psi uče iz svojih prethodnih uspeha. Ponekada stvari morate pojednostaviti i više nego što ste mislili pre nego što pas shvati lekciju i uspe da obavi zadatak. Svaki put kada vidite da je vaš pas zbunjen, pojednostavite stvari. Zaustavite se i razbijte lekciju u manje korake. Budite dosledni u proceduri i u standardima koje postavljate da ih vaš pas ostvari. Ponavljanje je neophodno ako želite da vaš pas uči. Psi uče povezujući stvari pa im je potrebno ponavljanje da bi shvatili koje su stvari povezane. Koncentrišite se na podučavanje jedne po jedne stvari. Pas ne može da ostvari potrebno povezivanje stvari ako je situacija previše komplikovana za njega. Koristite pohvalu da stavite psu do znanja kad je uradio pravilnu stvar. Omogućite psu i da se igra za vreme seansi. Igra će održavati motivaciju vašeg psa. I vi i vaš pas treba da se radujete seansama obuke.
PRVO NAUČITE PSA KOMANDI
Da biste dobili najbolje rezultate prvo ga naučite komandu uz pomoć uzice (koja treba da je duga oko 6 do 9 metara) pa tek onda koristite teletakt. Pošto vaš pas shvati šta se od njega očekuje da uradi spreman je da nauči da teletakt može da potvrdi vašu komandu isto kao i uzica. Tako će brzo naučiti kako da reaguje na teletakt. On ne mora biti savršen u reagovanju kada počnete da koristite teletakt. Bolje je da ne bude savršen. Ova brošura će vam objasniti kako da uvedete teletakt u obuku pošto vaš pas već poznaje osnovne komande. Ako vaš pas još ne poznaje osnovne komande naš tekst Onovna dresuraće vam dati proceduru kako da psa naučite komande: 'Pored', 'Dođi', 'Sedi' i 'Lezi' koristeći uzicu.
KOMANDA 'DOĐI'
Da biste uveli teletakt u obuku za slušanje komande 'Dođi' kombinujte stimulans teletakta sa drugom vrstom stimulacije koju pas već razume, recimo sa trzanjem uzice. Kada je pas povezao te dve stimulacije prestanite koristiti uzicu i koristite samo teletakt. Koristite intenzitet koji ste prethodno odredili za svog psa (strana 3). Koristite kontinuirani stimulans u početnim lekcijama. Ako je vaš pas vrlo osetljiv bolje je da umesto toga koristite seriju kratkih stimulansa. Pronađite prostor u kome nema ničega što bi odvraćalo pažnju vašeg psa, poput drugih pasa, živine, male dece, članova porodice itd. PLAN OBUKE ZA KORIŠĆENJE TELETAKTA ZA KOMANDU 'DOĐI'
 1. Stavite psu i teletakt oko vrata i uzicu dugu od 2.5 do 3 metara. Pustite psa da nesputano istražuje okolinu.
 2. Podsetite psa jednom na komandu koristeći uzice pre početka korišćenja teletakta. Pozovite psa i lagano trgnite uzicu da bi vam on prišao.
 3. Pustite da pas ponovo odluta. Pozovite psa kada ne gleda u vas i pritisnite dugme na teletaktu. Istovremeno lagano trgnite uzicu da bi se pas okrenuo ka vama.
 4. Otpustite dugme čim se okrene i krene prema vama.
 5. Pohvalite ga što se okrenuo i pošao ka vama.
 6. Ako vam ne priđe sasvim, ponovo pritisnite dugme i pozovite ga. Ponovo trgnite uzicu.
 7. Kada vam je pas prišao oslobodite ga ogrlice da može da se odmori.
 8. Ponovite korake 3 do 7 nekoliko puta. Seansu završite igranjem.
 9. Kada primetite da pas reaguje na teletakt i da mu nije potrebna uzica da bi se okrenuo ka vama, prestanite da je koristite. Uzica mu više nije potrebna. Ovo bi trebalo da se desi najkasnije na trećoj seansi. Neki psi reaguju i ranije.
 10. Od ovog momenta prestanite sa stimulacijom pri prvom izgovaranju komande. Upotrebite teletakt samo ako pas ignoriše vašu prvu komandu da dođe.
OBUKA UZ STVARI KOJE ODVRAĆAJU PAŽNJU
Kada vaš pas shvati kako da neutralizuje teletakt time što će se okrenuti i poći prema vama kada ga pozovete vreme je da uvedete stvari koje mu odvraćaju pažnju. Dajte mu komandu 'Dođi' na nekom drugom mestu ili u prisustvu stvari i osoba koje će mu odvraćati pažnju. Sledite uputstva iz poglavlja 'Kako psi uče'. Kadaobučavate psa u situaciji gde mu nešto odvraća pažnju, uvek mu dajte priliku da se odazove na komandu bez pritiskanja na dugme. Stimulaciju kosristite samo u slučaju da se pas ne odazove odmah. Budite spremni da malo povećate intenzitet da bi nadvladali lutanje pažnje. Otpustite dugme čim se pas okrene ka vama. Ako vam ne priđe sasvim ili uspori jer mu je nešto drugo privuklo pažnju, ponovo pritisnite dugme i istovremeno izdajte komandu: 'Dođi'. ŠTA AKO...?Vaš pas ne želi da se odvoji od vas pošto počnete obuku za komandu 'Dođi'?Manje ponavljajte aktivnost tokom jedne seanse i svaku završite igrom sa psom. Kasnije seansu ponovite na drugoj lokaciji. Ponavljanje ne sme da bude uzastopno. Omogućite psu da dosta istražuje unaokolo pre nego što ga ponovo pozovete. Ponekad pozovite psa a da ne pritisnete dugme. Tako će pas imati osećaj 'slobode'. Vaš pas ignoriše stimulans, čak i posle nekoliko seansi, i uopšte ne napreduje?Povećavajte intenzitet sve dok ne stignete do nivoa koji privlači njegovu pažnju. Ako pas reaguje tokom nekoliko seansi, možete smanjiti intenzitet na niži nivo. Ako pas ignoriše stimulaciju kada postoji nešto što mu jako zaokuplja pažnju, vratite se uzici da ne bi ignorisao korekciju i otišao ka predmetu koji ga interesuje.
OBUKA ZA KOMANDU 'SEDI'
Vašem psu komanda 'Sedi' mora već biti poznata pre nego što počnete da koristite teletakt u obuci. Ukoliko vaš pas ne poznaje tu komandu možete ga sa njom upoznati putem procedure koju vam nudimo u nasem tekstu Onovna dresura. Koristite intenzitet koji ste prethodno odredili za svog psa (strana 3). Koristite kontinuirani stimulans u početnim lekcijama. Ako je vaš pas vrlo osetljiv bolje je da umesto toga koristite seriju kratkih stimulansa. Najbolje je da se obuka odvija u prostoru koji je vašem psu poznat i u kome se odvijala obuka za neku drugu komandu. Pronađite prostor u kome nema ničega što bi odvraćalo pažnju vašeg psa, poput drugih pasa, živine, male dece, članova porodice itd.
PLAN OBUKE ZA KORIŠĆENJE TELETAKTA ZA KOMANDU 'SEDI'
 1. Napravite par koraka dok je pas uz vas i na uzici. Zaustavite se i dajte mu komandu 'Sedi'. Ovo treba da učinite na početku seanse da biste psa podsetili šta ta komanda znači.
 2. Ponovite prvi korak ali ovog puta izgovorite komandu pa pritisnite dugme na teletaktu i ponovite komandu.
 3. Po potrebi koristite uzicu da psu podignete prednji deo tela da bi seo.
 4. Otpustite dugme čim pas sedne i pohvalite ga.
 5. Ako ustane pre nego što ste mu to dozvolili, ponovite komandu 'Sedi' ponovo pritisnite dugme. Otpustite dugme čim ponovo sedne.
 6. Dozvolite psu da ustane nakon nekoliko trenutaka pa ga odvedite na novo mesto za vežbanje.
 7. Ponovite korake 2-6 nekoliko puta. Seansu završite igrajući se sa psom.
 8. Kada primetite da pas očekuje komandu 'Sedi' i posmatra kada ćete se vi zaustaviti pa čak i spušta stražnjicu dok hoda (tako pokušava da neutralizuje stimulaciju) možete preći na obuku pri kojoj uvodite stvari koje mu odvraćaju pažnju. Ovako bi pas trebalo da se ponaša najkasnije pri trećoj seansi. Neki psi će reagovati i ranije.
ODVRAĆANJE PAŽNJE (SEDI I MIRUJ)
Kada vaš pas shvati kako da neutralizuje teletakt tako što će sesti na komandu vreme je da uvedete stvari koje mu odvraćaju pažnju a da on ostane da sedi. Dajte mu komandu 'Sedi' na nekom drugom mestu ili u prisustvu stvari koje će mu odvraćati pažnju. Bilo bi dobro da imate pomoćnika koji će privlačiti pažnju psa. U ovom periodu izvršite korekciju teletaktom ako pas ustane da bi reagovao na ometanje.
OBUKA UZ STVARI KOJE ODVRAĆAJU PAŽNJU
 1. Pas neka bude uz vas na uzici. Dajte mu komandu 'Sedi' bez pritiskanja na dugme.
 2. Pošto je pas seo uvedite nešto što bi mu odvuklo pažnju.
 3. Ako pas ustane pritisnite dugme i dajte komandu 'Sedi'.
 4. Otpustite dugme čim pas ponovo sedne.
 5. Ako pas neće da sedne upotrebite uzicu i ponovite komandu 'Sedi'.
 6. Pohvalite psa kada ostane da sedi i odupre se iskušenju da krene.
 7. Postepeno uvodite sve više stvari koje mu odvraćaju pažnju.
SEDENJE NA UDALJENOSTI
Pošto vaš pas shvata korekciju teletaktom i prošao je obuku uz razne stvari koje mu odvraćaju pažnju, spreman je da nauči da sedne na određenoj udaljenosti od vas. To se naziva 'sedenjem na udaljenosti'. To je veoma korisna komanda ali nekim psima je teško da je nauče jer žele da vam budu blizu. Zapamtite da vaš pas već mora biti upoznat sa ovom komandom a bez upotrebe teletakta. Ako vaš pas to još nije naučio možete ga tome naučiti služeći se procedurom iz naseg teksta Onovna dresura.
OBUKA ZA SEDENJE NA UDALJENOSTI POŠTO JE PAS TU KOMANDU VEĆ NAUČIO BEZ UPOTREBE TELETAKTA
 1. Stavite psu uzicu i pustite ga da trčkara naokolo na razdaljini od 2.5 do 3.5 metra od vas.
 2. Dajte mu komandu da sedne.
 3. Ako pas sedne pohvalite ga pa mu priđite i dopustite mu da ustane. Zatim ponovite ciklus.
 4. Ako pas ne sedne odmah ponovite komandu i kratko pritisnite dugme za korekciju.
 5. Ne dozvolite da pas pređe ni jedan korak ka vama pre nego što sedne. Priđite mu i naterajte ga da sedne.
 6. Na početku uvek vi priđite psu da mu date dozvolu da ustane. Nemojte ga pozivati sebi. Kasnije, kada se navikne na sedenje na udaljenosti, možete ga pozvati da vam priđe.
ŠTA AKO...?Vaš pas izgleda zbunjeno dok radite na komandi 'Sedi'?Ako vaš pas ne shvata osnovnu komandu krenite iz početka pre nego što uvedete obuku teletaktom. Vaš pas neće da sedne nigde drugo osim kraj vas?Ne izgovarajte ime vašeg psa pre nego što izdate komandu. Kada čuje svoje ime pas po navici krene ka vama. Zatim stavite psu još jednu uzicu koju će držati vaš pomoćnik a koja će ga sprečiti da krene ka vama . Uzica koju vi držite u ruci sprečiće ga da krene prema vašem pomoćniku. Na taj način pas neće moći da pritrči nikome kada primi komandu za sedenje. Mora da shvati da će ga uzica zatezati dok ne sedne na mestu. Kada to shvati prestaće da trči ka vama na komandu 'Sedi' i sešće tamo gde se nalazi u tom trenutku. Vaš pas ignoriše korekciju i ne napreduje u obuci ili sedne na trenutak pa krene prema predmetu koji ga privlači?Uvedite tek neke stvari koje mu nisu tako interesantne dok se ne navikne da se odupre iskušenju a zatim uvedite zanimljivije stvari. Možete i povećati intenzitet dok ne stignete do nivoa koji drži njegovu pažnju. Setite se da tokom početne obuke za komandu 'Sedi' pas mora imati i uzicu sve dok ne postane jasno da se on odaziva na teletakt čak i kada je u blizini nešto što ga jako interesuje. Uzica će sprečiti psa da potpuno ignoriše teletakt i da ode ka predmetu koji ga interesuje. Kada pas ustane da bi pošao prema onome što mu odvraća pažnju pritisnite dugme za korekciju i držite ga dok pas ne sedne. Prestanak stimulacije kazuje psu da je napravio pravi izbor kada se odlučio da sedne. Efikasna korekcija će ga naučiti da ustajanje pošto mu je rečeno da sedne nije dobra opcija.
OBUKA ZA KOMANDU 'PORED'Vaš pas mora već poznavati komandu 'Pored' naučenu na uzici pre nego što počne obuka teletaktom. Ako vaš pas tu komandu ne poznaje možete koristiti proceduru sa naše video kasete da ga sa njom upoznate. Za početak kombinujte korekciju teletaktom sa plagim povlačenjem uzice jer je to način obuke koji pas već poznaje. Koristite intenzitet koji ste prethodno odredili za svog psa (strana 3). Koristite kontinuirani stimulans u početnim lekcijama. Ako je vaš pas vrlo osetljiv bolje je da umesto toga koristite seriju kratkih stimulansa. Pronađite prostor u kome nema ničega što bi odvraćalo pažnju vašeg psa, poput drugih pasa, živine, male dece, članova porodice itd.
PLAN OBUKE ZA KORIŠĆENJE TELETAKTA ZA KOMANDU 'PORED'
1. Počnite sa izdavanjem naredbe i korekcijom koristeći samo uzicu.2. Nastavite da dajete naredbu a kada je stimulacija potrebna učinite to koristeći i uzicu i teletakt istovremeno. Kratko pritisnite dugme na teletaktu u isto vreme kratko trgnuvši uzicu.3. Zatim vršite korekciju samo putem teletakta . Tu korekciju vršite samo ako se pas udalji na metar razdaljine. Ako je bliže vršite korekciju samo uzicom.4. Kada se pas nauči komandi možete koristiti teletakt i za korekciju manjih grešaka.5. Toplo pohvalite psa kada se kreće pored vas čak i ako ste prethodno morali da upotrebite teletakt.6. Obavljajte obuku na različitim lokacijama i postepeno uvodite stvari koje odvlače pažnju vašeg psa. Sledite uputstva iz poglavlja 'Kako psi uče' na strani 19.7. Kada stignete do tačke da je psu retko potrebna korekcija, uklonite uzicu i koristite samo teletakt. Tako će vaš pas dobro naučiti da ide pored vas i bez uzice. ŠTA AKO...?Vaš pas ide preblizu vas ili se naslanja na vas?Pas se 'previše trudi' a to možete sprečiti tako što ćete koristiti teletakt samo ako se pas udalji na više od metar a uzicu ako je greška manja i on je udaljen manje od metar. Kada se pas uvežba možete koristiti teletakt i za manje greške. Ako često skrećete u levo dok vaš pas ide kraj vas, on može naučiti da vam ne prilazi previše blizu. Vaš pas ignoriše korekciju i nema napretka u obuci?Povećajte intenzitet dok ne naiđete na nivo koji će mu privući pažnju. Uvedite stvari koje mu odvlače pažnju da bi obuka bila zahtevnija. Vaš pas je zbunjen korekcijom koju vršite teletaktom?Vratite se na obuku uzicom i tek kada tu postignete rezultate pređite na teletakt. Vašem psu je dosadno i zaostaje za vama?Ova komanda je psu monotona. Seanse treba da vam budu kratke. Psa morate hvaliti čak i kada ne reaguje savršeno. Razbijte seansu pauzama u kojima će se igrati da biste mu održali motivaciju.
OBUKA ZA KOMANDU 'LEZI'
Vaš pas mora već poznavati komandu 'Pored' naučenu na uzici pre nego što počne obuka teletaktom. Ako vaš pas tu komandu ne poznaje možete koristiti proceduru iz našeg teksta Osnovna dresura.Kada počinjete da koristite teletakt za komandu 'Lezi' kombinujte tu korekciju sa onom koju pas već poznaje, recimo sa trzajem uzice na dole. Za početak kombinujte korekciju teletaktom sa plagim povlačenjem uzice jer je to način obuke koji pas već poznaje. Koristite intenzitet koji ste prethodno odredili za svog psa (strana 3). Koristite kontinuirani stimulans u početnim lekcijama. Ako je vaš pas vrlo osetljiv bolje je da umesto toga koristite seriju kratkih stimulansa (strana 6). Za prvu seansu u obuci za komandu 'Lezi' uz pomoć teletakta koristite prostor koji je psu poznat od ranije, po mogućstvu od kada ste vežbali drugu komandu.
PLAN OBUKE ZA KORIŠĆENJE TELETAKTA ZA KOMANDU 'LEZI'
 1. Pas treba da je na uzici i da sedi.
 2. Izdajte komandu 'Lezi' i pritisnite dugme.
 3. Istovremeno povucite uzicu na dole da bi pas legao.
 4. Otpustite dugme čim pas legne i pohvalite ga.
 5. Ako pas ustane pre nego što mu to dopustite ponovite komandu i pritisnite dugme u isto vreme. Otpustite dugme čim pas legne i pohvalite ga.
 6. Dopustite psu da ustane pa se premestite na drugu lokaciju gde ćete ponoviti korake 1-5.
 7. Seansu završite igrajući se sa psom.
Kada primetite da pas očekuje komandu 'Lezi' i leže brzo (tako pokušava da neutralizuje stimulaciju) možete preći na obuku pri kojoj uvodite stvari koje mu odvraćaju pažnju. Ovako bi pas trebalo da se ponaša najkasnije pri drugoj seansi.
ODVRAĆANJE PAŽNJE
Kada vaš pas shvati kako da neutralizuje teletakt tako što će leći na komandu vreme je da uvedete stvari koje mu odvraćaju pažnju a da on ostane da leži. Dajte mu komandu 'Lezi' na nekom drugom mestu ili u prisustvu stvari koje će mu odvraćati pažnju. Bilo bi dobro da imate pomoćnika koji će privlačiti pažnju psa.
OBUKA UZ STVARI KOJE ODVRAĆAJU PAŽNJU
 1. Držite psa na uzici i izdajte mu naredbu 'Lezi'.
 2. Pošto pas legne unesite neki element koji će mu blago odvraćati pažnju.
 3. Ako se pas pomeri izvršite korekciju teletaktom dok izdajete komandu.
 4. Postepeno ubacujte stvari koje više interesuju psa.
 5. Kada vidit da pas redovno reaguje na komandu, uklonite uzicu i koristite samo teletakt.
 6. Hvalite psa svaki put kada se odupre iskušenju i ostane da leži.
ŠTA AKO...?Vaš pas neće da legne?Postavite teletakt tako da se nalazi na zatiljku psa i da ga stimulacija tera prema dole. Kada je okovratnik u ovom položaju smanjite intenzitet za jedan nivo. Možda je vašem psu potrebna duža obuka za ovu komandu pomoću uzice. Morate ga dobro naučiti da legne povlačeći uzicu na dole tako da dobro odreaguje kada se uzica i teletakt koriste istovremeno. Vaš pas ignoriše korekciju i ne napreduje u obuci ili legne na trenutak pa krene prema predmetu koji ga privlači?Uvedite tek neke stvari koje mu nisu tako interesantne dok se ne navikne da se odupre iskušenju a zatim uvedite zanimljivije stvari. Možete i povećati intenzitet dok ne stignete do nivoa koji drži njegovu pažnju. Setite se da tokom početne obuke za komandu 'Lezi' pas mora imati i uzicu sve dok ne postane jasno da se on odaziva na teletakt čak i kada je u blizini nešto što ga jako interesuje. Uzica će sprečiti psa da potpuno ignoriše teletakt i da ode ka predmetu koji ga interesuje. Kada pas ustane da bi pošao prema onome što mu odvraća pažnju pritisnite dugme za korekciju i držite ga dok pas ne legne. Prestanak stimulacije kazuje psu da je napravio pravi izbor kada se odlučio da legne. Efikasna korekcija će ga naučiti da ustajanje pošto mu je rečeno da legne nije dobra opcija.
UPOTREBA SIGNALA BEZ STIMULACIJE U OBUCI
Svi modeli NUMA'ES teletakta imaju opciju signala bez stimulacije. Proverite u brošuri gde se nalazi dugme koje aktivira zvučni signal na vašem modelu. Ovaj signal ima više upotreba.
DVA NAČINA NA KOJA SE MOŽE KORISTITI ZVUČNI SIGNAL
 1. To može biti pohvala psu, signal na daljinu da je uradio ono što se od njega traži.
 2. Umesto komande rečju ili zviždukom.
Pre nego što počnete da koristite zvučni signal sa psom, morate ga na to navići. Tako će zvučni signal dobiti značenje za psa.
ZVUČNI SIGNAL KAO POHVALA
 1. Neka se zvučni signal oglasi tokom igre ili drugih aktivnosti koje pas voli. Tako će se pas navići na njega.
 2. Kada se pas navikne na taj zvuk, uvrebajte priliku kada pas oseti da je postigao uspeh u obuci. Tada pritisnite dugme zvučnog signala pa će pas povezati taj ton sa uspehom.
 3. U situacijama u kojima biste normalno pohvalili psa za vreme obuke pritisnite dugme zvučnog signala sekund pre nego što ga pohvalite rečima.
 4. Kada pas poveže pohvalu i zvučni signal, možete taj ton koristiti svaki put kada želite da mu ukažete da je nešto dobro uradio.
 5. Povezanost sa pohvalom izbrisaćete ako psa ubrzo izgrdite ili izvršite korekciju. Taj ton mora biti signal psu da je doneo dobru odluku i da sada može da se opusti.
ZVUČNI SIGNAL KAO NAREDBA
Možete naučiti svog psa da zvučni signal znači isto što i naredba, izdata rečima ili zviždukom. To može biti korisno u slučajevima kad pas zbog udaljenosti ne može čuti naredbu izdatu glasom ili kada ne želite da drugi čuju tu naredbu. Predočićemo vam proceduru kako da naučite psa da poveže zvučni signal sa komandom 'Dođi'. Umesto te komande vi možete izabrati neku drugu ali to mora biti naredba koju pas već poznaje i koju možete uvežbavati uz pomoć teletakta. Pas ne može povezati ton sa više različitih komandi zato je najbolje da zvučni signal povežete sa samo jednom naredbom.
NAVIKAVANJE PSA NA ZVUČNI SIGNAL U ULOZI NAREDBE
 1. Pošto se pas već sreo sa teletaktom u obuci za komandu 'Dođi' sada ćete pritiskati dugme za zvučni signal neposredno pre nego što izdate tu komandu. Tokom nekoliko seansi pritisnite dugme zvučnog signala svaki put kada pozovete psa.
 1. Posle nekoliko seansi koristite samo ton da pozovete psa. Ako se ne odazove odmah izdajte komandu glasom i izvršite korekciju teletaktom. (Dugme za zvučni signal morate pustiti pre nego što aktivirate stimulaciju)
 2. Tako možete koristiti i ton i glas za komandu 'Dođi'. Za psa će obe imati isto značenje.
Sa engleskog prevela Aleksandra Jeftović
Primenom tekstova Saveti za dresuru sa ogrlicama, Osnove teorije dresure, Osnovna dresura i smernica iz teksta Osnovna dresura uz upotrebu teletakta vaš pas je prošao osnovnu dresuru (do 6 meseci najveci deo bez upotrebe a posle 6 meseci sa upotrebom Teletakta). Dobro odrađena osnovna dresura je obavezna za sve pse bez obzira na rasu i krajnju namenu psa. Ujedno dobro odrađena Osnovna dresura je preduslov za uspešan nastavak dresure prema konkretnim namenama psa (takozvana specijalizovana dresura).
Pas je naucio da komande izvršava ćvrsto, bezuslovno pravilno i sa zadovoljstvom. Na kraju ponavljajte sve vezbe što je pas naućio sa što vise ometajućih faktora.
Dok ste izvodili Osnovnu obukui Vi ste ućili.Upoznali ste svog psa i njegove psihićke osobine,Uoćili ste svoje greske pri izboru metoda i kako da ispravite greške. Naućili ste kako se koristi Teletakt, kako deluje na vašeg psa i ono sto je najbitnije naućili ste kako da ga koristite u svim ostalim situacijama kada se ukaže potreba i mogučnost za njegovu primenu.
Jenostavno rećeno Vi i vas ljubimac ste spremni za nove izazove, za specijalistiću dresuru.Srećno !
 

Kategorije proizvoda

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas191
mod_vvisit_counterJuče333
mod_vvisit_counterOve nedelje191
mod_vvisit_counterProšle nedelje3015
mod_vvisit_counterOvog meseca4183
mod_vvisit_counterProšlog meseca18597
mod_vvisit_counterUkupno1082348

 • English (United Kingdom)
 • Serbian (Latin)

Anketa

Kako ste saznali za nas?